Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

Cesta za moderním zimbabwským sochařstvím

Přes určitý posun v politické situaci v Zimbabwe, ke kterému došlo v roce 2008, zůstává nadále v čele státu prezident Robert Mugabe. Dnes všeobecně považován i označován za diktátora byl Robert Mugabe v osmdesátých letech oslavován jako úspěšný představitel země zbavené koloniální nadvlády. Rychle však do svých rukou soustředil veškerou politickou moc a ve snaze si tuto moc udržet neváhal vlastní zemi hospodářsky rozvrátit. Jak s postupem času přibývalo vlivem inflace nul na zimbabwských bankovkách, klesal počet turistů přijíždějících do země.

Na jaře 2009 bylo v Zimbabwe oficiálně povoleno používání amerických dolarů a jihoafrických randů vedle do té doby jediného dovoleného zimbabwského dolaru. Tím byl hyperinflací zmítaný zimbabwský dolar odsouzen k zániku. Cenovky v obchodech dnes uvádějí ceny v amerických dolarech a do obchodů se vrátilo zboží v nabídce srovnatelné (alespoň ve větších městech) s nabídkou v sousední Jihoafrické republice. Jen po letech, kdy ceny byly vyjadřovány nekonečným zástupem nul, se místním asi zdály ceny v amerických dolarech příliš subtilní a křehké, a tak je většina zboží nabízena za ceny několikanásobně vyšší než za jihoafrickou hranicí. Rozhodně není důvodem pro vyšší hladinu cen vyšší kupní síla obyvatel. Pro většinu místních lidí běžné zboží zůstává i dále nedostupné stejně jako v předchozích letech, kdy navíc kromě vysokých cen nebyl základní sortiment zboží ani k mání.

pro zvětšení klikněte

Ti, kdo nemusí šetřit, se tak mohou vydat za zimbabwským sochařstvím přímo k jeho kořenům, mohou navštívit sochařská studia v Harare i v blízkých předměstích, soukromé galerie, které ještě nepohltil hospodářský úpadek, ale především navštívit Tengenenge - jedno z míst „počátku“, míst, kde se zrodilo moderní zimbabwské sochařství.

Tengenenge

Na konci 70. let uplynulého století se Tengnenge stalo největší sochařskou kolonií i galerií pod širým nebem. A tak je tomu i v současnosti. Údaje, které jsou snad kvalifikovaným odhadem, tvrdí, že v Tengenege je vystavováno více než deset tisíc soch a že stovka sochařů zde přímo tvoří a žije s rodinami, zatímco další sochaři zde své sochy „jen“ vystavují. Uvedená čísla a počty ale nemohou ve Vaší fantazii vykreslit skutečnou představu toho, co spatříte, pokud se Vám podaří do této přírodní galerie vstoupit.

Přes čtyřicet let na tomto řídce zalesněném místě na úpatí kopců vznikaly a vznikají sochy. Ty nové, určené k prodeji, jsou všude okolo Vás. Sochy od jednoho autora jsou vystavovány ve vymezeném prostoru, „stánku“, označeném cedulkou se jménem sochaře. Sochy Vás obklopí nejen na stáncích, ale potkáte je všude ve vesnici i v bezprostředním okolí. Některé sochy jsou nové a jejich vosková politura se jasně leskne, některé ještě čekají na dokončení, jiné už tu stojí či leží roky nebo snad i desítky let, zešedly a staly se inventářem – součástí vesnice. Atmosféru místa doplňuje, kromě škály obvyklých zvuků africké vesnice, zvuk desítek kladiv a majzlíků od úsvitu do tmy narážejících na kámen. Znásobení úderů do kamene vytváří zvláštní disharmonickou melodii pracujících sochařů.

pro zvětšení klikněte

Myšlenka všudypřítomnosti soch byla vtělena i do zdejšího malého muzea. Nejstarší sochy byly zazděny přímo do jeho stěn. Budova muzea, postavená na vyvýšenině po pravé straně, Vás vítá při vstupu do vesnice. Těsně předtím, než se rozevře přírodní galerie, minete po levé ruce první obří sochu ptáka - snad sovy.

V Tengenenge se Vás jako návštěvníka určitě ujme některý z předáků komunity, a pokud neodmítnete, provede Vás více než stovkou stánků jednotlivých sochařů. Pokud Vás některá socha zaujme a budete se k ní chtít vrátit, určitě to průvodci řekněte. Pro ty, jejichž paměť není fotografická, není snadné znovu najít tutéž konkrétní sochu.

pro zvětšení klikněte

Projít všechny stánky najednou není takřka v lidských silách, a proto umístění stánku co nejblíže kanceláři vesnice, kde se koncentruje společenský život komunity, představuje pro sochaře nejvýhodnější postavení. Vzdálená místa jsou obvykle vyhrazena začínajícím sochařům. Komunita není zcela prosta vnitřního pnutí, a tak se i místa stánků sochařů na prominentních místech mohou čas od času měnit podle toho, jaké jsou vztahy sochařů s vedením komunity.

Většina návštěvníků Tengenenge se znavená množstvím prohlédnutých soch vrací do Harare téhož dne, kdy přijeli. Pokud se rozhodnete ve vesnici zůstat, je ubytování poskytováno v několika chatkách přímo ve vesnici. Pokud se vydáte na zpáteční cestu, nedoporučuje se jízda po setmění: nebezpečí přepadení není možné plně vyloučit, ale hlavní riziko představují domácí i divoká zvířata, která mohou ze tmy náhle vběhnout autu do cesty.

Až pojedete buší z Tengenenge, bude slunce nejspíše vrhat dlouhé stíny a v zádech budete cítit pohled té veliké sochy ptáka stojící při vstupu do vesnice. Určitě se za ní ohlédnete, než se prašná cesta po krátké rovince několika zákruty schová mezi řídké stromy.

Sochy ze Zimbabwe lze zakoupit na stránkách www.africkesochy.cz
Klub přátel Tengenenge

Text a foto: Ing. Ondřej Homolka
Kamenné sochy ze Zimbabwe

 

www.chizika.com