Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

MALÍŘSTVÍ

Zatímco zimbabwské sochařství je všeobecně známé i uznávané, mnohem méně se ví, že v Zimbabwe tvořila a tvoří rovněž řada talentovaných malířů.

Počátky malířství stejně jako sochařství v Rhodesii jsou spojeny s osvětovou činností několika Evropanů: ředitele Rhodesovy národní galerie v Salisbury Franka McEwena a křesťanských misionářů Canona Patersona a Hanse (Johna) Groebera.

V roce 1940 otevřel kněz Canon Edward Paterson v misii Cyrene základní školu pro černé chlapce. Ve škole se žáci učili kromě základní výuky i pěstování plodin, budování obydlí, ale také řezbářství, kreslení, malbě a později i sochařství. Zdi kaple v misii jsou dodnes vyzdobeny naivními malbami Patersonových žáků. V malbách se prolínají biblické výjevy s tradiční africkou mytologií. V roce 1953 Canon Paterson odešel z misie a až do své smrti v roce 1974 nadále vyučoval výtvarnému umění, nejdříve v Chirodzo School v Mbare, poté řídil rhodeské centrum umění pojmenované Nyarutsetso Art Centre v Highfield a nakonec vedl Farayi Art Centre v Mbare. V misii Cyrene se například učil a většinu života zde tvořil malíř Samuel Songo.

Otec Hans (John) Groeber založil v roce 1948 misii Serima, ve které vyučoval v 50. a 60. letech především řezbářství a kresbu. V misii Serima se učil i Joseph Ndandarika. I když je Ndandarika známý především jako sochař, jeho obrazy jsou zastoupeny i ve sbírkách Morden Art Museum v New Yorku.

První ředitel Rhodesovy národní galerie v Salisbury Frank McEwen vyučoval od druhé poloviny 60. let malířství ve své Workshop School při národní galerii. Avšak poté, co uvěřil potenciálu rodícího se rhodeského sochařství, zaměřil svou podporu a propagátorské úsilí právě na sochařství a ostatní výtvarné směry zůstaly stranou jeho hlavního zájmu. Přesto díky kursům ve Workshopu Rhodesovy národní galerie začalo na sklonku 60. a počátku 70. let tvořit několik později významných zimbabwských malířů (například John Hlatywayo, Louis Meque, Thomas Mukarobgwa nebo Kingsley Sambo). Pokud zavítáte na svých cestách do Harere a zajímáte se o malířství či sochařství, Zimbabwská národní galerie vystavuje stálou sbírku sochařství i malířství a určitě stojí za zhlédnutí.

V roce 1975 byla v Salisbury (Harare) otevřena soukromá Gallery Delta, která již přes tři dekády poskytuje podporu především mladým malířům v Zimbabwe. Původním a stále aktuálním cílem galerie je nabídnout výstavní prostor malířství a grafice jako výtvarné alternativě k sochařství, které je hlavním proudem zimbabwského výtvarného umění. Na základě spolupráce z galerií Delta se v průběhu let etablovala řada malířů (například Marshall Baron, Lovemore Kambudzi, Mischeck Masamvu, Robert Paul a Thakor Patel). Galerie Delta stále pořádá aktuální výstavy a návštěva galerie určitě může zpestřit pobyt v hlavním městě Harare.

V 80. letech významně podpořil rozvoj malířství v Zimbabwe ateliér při Zimbabwské národní galerii - National Gallery Visual Arts Studios (původně B.A.T. Visual Arts Studios) - výtvarný ateliér poskytující stipendia pro mladé nadějné výtvarníky.

I když ostatní výtvarné směry v Zimbabwe jsou výrazně ve stínu sochařství, byla by škoda si k nim nehledat cestu. Je pravděpodobné, že budeme mít dříve či později možnost se s díly zimbabwských malířů a výtvarníků seznamovat v Evropě i u nás. V létě 2008 byly například na Mezinárodním trienále současného umění v pražském Veletržním paláci vystavovány obrazy zimbabwského malíře Lovemora Kambudziho, které Národní galerie v Praze zakoupila do svých stálých sbírek.

Text a foto: Ing. Ondřej Homolka, www.africkesochy.cz
Kamenné sochy ze Zimbabwe

 

www.chizika.com