Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

ZVINO VA AFRICA

Nezvyklý název pochází z jazyku Shona, znamená v překladu „Z Afriky“. Na celém světě jsou známé kamenné sošky „Shona sculptures“. Zcela novým jevem jsou masivní řezby, sochy a masky vytvářené domorodými umělci v Zimbabwe. Řezbářství je v Zimababwe již po staletí jedním z druhů umění vyjadřujícím pocity vnímání přírody, ztvárňujícím náboženské motivy domorodých kmenů a má i důležitou funkci ekonomickou. Mnohé rodiny žijí z prodeje řezeb již po několik generací.

Pro běžného návštěvníka Zimbabwe se otevírá široká nabídka řezeb již na letišti v Harare, hlavním městě tohoto afrického státu. Jedná se však o řezby drobnější, které jsou dnes k dostání i v mnoha světových metropolích. Řezby velkých rozměrů je možné uvidět teprve ve vzdálených oblastech na jihu. Pokud hovoříme o velkých rozměrech, je nutné si představit, že tyto řezby dosahují až pětimetrové výše a jejich váha díky hustotě tropických dřevin dosahuje až 700 kg. Kvalitu materiálu lze jen stěží popsat. Dřevo je získáváno náhodným sběrem v africké buši, kde je po desetiletí vystaveno extrémním klimatickým podmínkám. Vysoké teploty vystupující nad 30oC střídané teplotami okolo 0oC, tropický déšť a slunce vytváří ideální podmínky pro jeho vyzrávání. Běžnými druhy dřevin jsou mahagon, eben, iron wood – železné dřevo, až 64 druhů divokého olivovníku, Lebombo Iron wood a mnoho dalších, u nás zcela neznámých.

Řezby rozměrů, o nichž hovoříme, se nikdy nerozšířily do světa, dokonce ani do sousedních zemí, vzhledem k omezeným dopravním možnostem návštěvníků Zimbabwe. Jako první se začal myšlenkou dovozu těchto unikátů zabývat na počátku padesátých let Mr.Burger, jeden z nejznámějších sběratelů etnického umění v JAR, avšak pouze pro potěšení sebe a okruhu svých nejbližších přátel. Až v roce 1993 jeho syn rozšířil dovoz těchto unikátů do Jihoafrické republiky a začal je nabízet k prodeji širšímu okruhu zájemců. Vzhledem k rozměrům, omezené nabídce a pracnosti zpracování zmíněných dřevin patří tyto originální plastiky mezi sběratelské lahůdky.

Na základě spontáního zájmu jedinců, kteří měli možnost se seznámit s těmito originálními plastikami v Jihoafrické republice a na stránkách internetu, se naše společnost ve spolupráci s rodinou Burger rozhodla představit tyto unikáty evropské a americké veřejnosti „in natura“.

Text a foto: Martin Chylík
Kamenné sochy ze Zimbabwe

 

www.chizika.com