Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

POULIČNÍ DIVADLO

Hudba a tanec

Hudba a tanec vyjadřují v Zambii klid, krásu a radost, ale zároveň poukazují na tradiční šamanské tance, které jsou zde hluboce zakořeněny. Tanec je důležitou součástí hudebního projevu mezi Afričany, slouží jako reflektor života a myšlení v průběhu staletí - v době míru a napětí, utlačování, doby kolonizace.

V současné Zambii je vliv tradiční hudby značný. Dnešní moderní hudba je založena na rytmech současného RNB, ale také na starých rytmech tradiční hudby. Ve velkých městech se z nočních klubů linou moderní písně ovlivněné zvuky Kwela a Rumba, pocházejících z Konga. Společným rysem hudby je polyfonie (simultánní kombinaci několika odlišných hudebních částí).

Zambijská hudba má také konverzační kvality, v nichž se prolínají různé názory zúčastněných tvůrců. Jedním z nejčastějších typů hudební tvorby je hovor a odpovědí na něj zpěv, mezitím se opakuje refrén.

Tradiční tance

Tradiční tance se děti učí od mateřské školky. Baví ale třeba i čerstvé maturanty - na parketu poevropštělé noční diskotéky v Lusace tanečníci při dobře zvolené nahrávce rychle přepnou na tradiční taneční pohyby.

Fotografie byly pořízené v chudinské čtvrti Mtendere (v českém překladu znamená Mír) na okraji Lusaky v dubnu 2009. Tato část města patří mezi největší koumpaundy hlavního města a celý je rozdělen do částí A, B, C, D, E, F. Je to zajímavé a nezvyklé pro Zambii.

V areálu jedné z místních škol, poblíž tržnice se pořádala soutěž amatérských divadelních spolků z okolních městských částí. Každý z nich měl v porotě jednoho svého zástupce. Klání nemělo společné téma a herci zpracovávali převážně obraz života v africké společnosti, téma HIV/AIDS, úloha žen a mužů v rodině a nerovnoprávnost.

pro zvětšení klikněte

Vlevo slečna Lynes znázorňuje, jak pláče „Mama“ Afrika - má velké problémy - bídu, děti žijící na ulici, nedostatek jídla, nedostatek lékařů, HIV/AIDS... Ale i tak se umí radovat, jelikož má tanec, zpěv a krásné lidi a především: „je šťastná a svobodná“. Tato slova zazní většinou na konci každého divadelního představení, Zambijci jsou velice pyšní na svou svobodu a volnost. Vše vyplívá z historie, jejich Mama Afrika dostala nezávislost až roku 1964.

Vpravo - Děti jsou pomalovány bahnem. V této hře vyjadřuje barva utrpení a smrt.

Dětské divadelní spolky jako prevence proti sociopatologickým jevům ve společnosti: “Dance and Drama class“

V Zambii je mnoho dětských tanečních a divadelních skupin. Tanec a divadlo pomáhají dětem a jejich učitelům několika způsoby. Divadelní skupiny podporují děti v dětských radovánkách a zároveň využívají pohybový potenciál dětí a jejich nadání. Divadelní projekce informují členy skupiny i posluchače o problémech mnoha tváří.

Snaží se nastínit problémy, které mohou děti i posluchače v jejich životech potkat a pomoci jim s jejich zvládnutím. Drama vysvětluje, že i když čelíte vlastním problémům, nemůžete je často vyřešit úplně. Učí ale věřit, že lze přežít a vždy se dá doufat ve světlo, které vám napomůže v cestě životem. (50-70 % místních obyvatel jsou křesťani.)

S dervíši se můžeme setkat nejenom v Zambieě, ale i v ředě dalších zemí, hlavně v Turecku. Tam se na ně donedávna dívala oficiální místa velmi negativně. To se ale naštěstí změnilo. Dneska jsou bez problémů tolerovaní. Skupiny mají různá jména. Skupina, kterou jsme poznali, se jmenovala Kalicheso, což míní: „Je dobré dělat divadlo“.

pro zvětšení klikněte

Vlevo - Děti jsou pomalovány bahnem. V této hře vyjadřuje barva utrpení a smrt.

Vpravo - Zbarvení bílou křídou doplňuje konkrétní situace v představeních. Této slečně, je teprve 12 let, ale dokázala tak prožívat tanec, že jednou upadla do transu. Při tanci se většinou aktéři dívají směrem k nebi a soustředí se na kroky, které jsou velice originální. Sami si dokáží tanec regulovat vlastním tělem - nepotřebují návod, ten už mají v těle.

Zážitek z divadelního představení dětí ze skupiny Kalicheso je ohromující, ale zároveň realistický a zdrcující. Děti jsou pohybově nadané a během představení jsou malými/velkými umělci a odborníky na daný problém, který sdělují posluchačům.

Děti spolu se svým vedením využívají kostýmy, které si šijí sami, nebo jim je ušijí kamarádky z programu sociální prevence – šicí dílna pro děvčata, která je vedlejším projektem pro děti ulice. Pokud je nemají ušité, donáší si na představení vlastní cetangue (látka, která se používá několika způsoby - jako sukně, ozdoba, šátek na dítě). Cetangue mají různé vzory a jsou plné barev. Pokud si je koupíte, řeknete si: „to snad ani není možné nosit, nejde to k naší bílé barvě pleti“ (když vidíte krásné černošky, jak se nosí v pestrobarevných šátcích a vše jim dokonale ladí). Doma v Evropě pak zjistíte, že barvy, které jsou na látkách, přesně vyjadřují barevnost Afriky, úsměvy lidí, radost dětí a jejich velké černé oči.

pro zvětšení klikněte

Vlevo - V této části hry chlapec Abrham vstal ze slaměného hrobu, a pomalu vypouštěl z úst vejce, z důvodu dokreslení situace a pocitu smrti.

Vpravo - 14-tiletá Joice Malauzi vyjadřuje svým smutkem ve tváři postavení ženy v rodině a společenském systému.

Na divadlo, se děti připravují dlouhodobě - schází se každé pondělí, středu a pátek. Pokud se připravují na vystoupení, mají zkoušky každý den a tvrdě pracují. Každá hra je několikrát opakována, aby byla dokonalá. Děti se připravují kostýmy, doplňky a malování na tělo. Toto malování a hudba dotváří konkrétní situaci příběhu, který děti hrají. K hudebnímu doprovodu se používají místní nástroje – malimba (tzv. brnkátko) a bubny, které nádherně zní a snad každé dítě z Kompaundu (chudinské čtvrti) na ně umí hrát.

Hry, které jsme viděli, nám Sylvestr (vedoucí kroužku) vždy popisoval do podrobností. Většinou čerpají z historických bájí, šamanství, tradičních svátků a situací v Zambii. Příběhy jsou především o utrpení „ Mama Afrika“, o námluvách chlapce a dívky (svatební tance) a potom také ty, které znázorňují chování a život zvířat v Zambii.

Pro mluvený přednes se využívá většinou angličtina, ale zpívá se v místním jazyce Nanja (jeden ze 70 Bantúských jazyků používán v provincii Lusaky). Ostatní jazyky jsou v této provinci jen málo zastoupené, úředním jazykem je angličtina, dalšími jazyky jsou Bemba, Lozi…

pro zvětšení klikněte

13-tiletý Luckson Tembo se jako každý správný muž černého kontinentu snaží lovem uživit svou rodinu, ve hře zastával roli muže, který je pohledný a žen chtivý.

Jak každý zkušenější cestovatel po Africe může předpokládat, „Afrika time“ se dočkáme i při představení. Byli jsme pozváni na sobotu na „Performance“ (kde David Švejnoha pořídil fotografie). Představení mělo začít v 9:00 a první skupina začala až v 11:00. Ale i tak byl zážitek neskutečný a nezapomenutelný, jak pro nás, tak pro děti. Všichny nás přivítaly velkým objetím s úsměvem na tváři a tancem na rytmy bubnů.

Zájmové kroužky mají své cíle a doufají v mnoho úspěchů, jelikož využívají toho, co děti opravdu umí. Doufají, že díky této činnosti, se děti mohou dostat na mezinárodní taneční školy, kde získají vzdělání, které jim zajistí lepší život. Chtějí ukázat ostatním kulturám, že tyto děti opravdu umí tančit a hrát divadlo a mají v sobě něco co se má ocenit. Rádi by spolupracovali se skupinami podobného zaměření v Evropě, které by jim mohly poskytnout přátelství a tak je podpořit v jejich činnosti (finančně i psychicky).

Složení těchto skupin je různé, dochází sem děti z ulice a z neúplných rodin (především jde o tzv. zranitelné děti). Většina dětí nenavštěvuje školu, protože nemá na zaplacení školného. Takže tyto kroužky mimo jiné i vychovávají a poskytují dětem alespoň nějaké vzdělání. Děti jsou z různých kmenů, kterých je v Zambii 70, všichni jsou ale ve skupině vítáni. Potírá se zde problém rasové nerovnosti a postavení ve společnosti.

pro zvětšení klikněte

Malá Ema, ztvárňuje roli mladé, nerozvážné ženy, která stůně po lásce. Monica, je v roli starší ženy, která si prožila v lásce své.

Zapojení mládeže ve výtvarném umění, literatuře a kultuře, pomáhá rozvíjet dovednosti, porozumění jazyku a rozšíření obzorů s větším pochopením a tolerancí. Vláda může hrát velkou roli při vytvoření hladké cesty pro děti do hudební, kulturní a umělecké branže. Tato cesta jim může dát příležitost sdělovat své naděje, sny a názory a zlepšit jejich postavení ve společnosti. Společnost může využívat energické a kreativní povahy mládeže jako životaschopného ekonomického zdroje, který přispěje k rozvoji venkova a měst prostřednictvím umělecké, hudební a divadelní činnosti.

Ten, kdo hledá mystiku, lásku a pohyb v jednom, měl by navštívit tyto části Afriky. Díky poznání místních kultur bychom možná více porozuměli tamním obyvatelům.

pro zvětšení klikněte

Starší sestra se sklání nad svou mladší sestrou, ta se zamilovala do mladého muže a přesto byla nucena provdat se za muže, kterého jí vybrala rodina. Umřela žalem a odvrhnutím jejich vlastních citů.

Pokud by někdo chtěl podpořit divadelní spolek Kalicheso, může se ozvat na:
FalkaELF@seznam.cz – Veronika Šimečková
leetembo@yahoo.co.uk – Lee Tembo (pouze anglicky)

Do článku byly využity zdroje z internetu a z knih, zabývajících se uměleckým životem Afrického kontinentu. Více fotografií na www.svejnoha.cz

Text: Veronika Šimečková, Foto: David Švejnoha
David Švejnoha - cestovatelské projekce

 

Svět přírodních národů

 

www.11studio.eu