Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

ŘEZBÁŘI Z KMENE MAKONDE

Umělci z kmene Makonde jsou proslulí jako vynikající řezbáři a jejich díla patří mezi nejlepší a nejvyhledávanější na celém africkém kontinentu.

Lidé kmene Makonde původně pocházejí ze severního Mozambiku a do Tanzanie začali migrovat koncem 19. století jako námezdní dělníci na plantážích, aby unikli portugalskému koloniálnímu útlaku. Řezbářství vždy hrálo důležitou roli v jejich historii. Makondovský mýtus stvoření říká, že první muž vyřezal z kmene stromu figuru ženy. Tu pak postavil do vzpřímené polohy a ona další den obživla.

S přílivem turistů do Tanzanie si Makondovští umělci byli schopni vydělat na živobytí, a díky tomu se objevila i řada nových skulpturálních stylů. Dřívější řezby pro turisty zachycovaly domorodé obyvatele při každodenních činnostech, matky s dětmi, kuřáka, pijáka, bubeníka apod. Naprostý průlomem jsou díla makondovského umělce Samaki Likanikoy, který přišel se stylem "Shetani". Shetani představují legendární duchy, kteří podle svých rozmarů mají dobrý nebo špatný vliv na lidi. Mohou být zobrazeni v různých náladách a mít formu člověka, zvířete nebo netvora. Osobní umělecké výklady těchto podob vedly k velice expresívním, často až ke groteskním plastikám s velmi působivým vnitřním obsahem.

pro zvětšení klikněte

Další makondovskou výrazovou formou je tzv. strom života neboli "Ujamaa". Jedná se o sloupec vzájemně propojených a propletených figur, které jsou od sebe odděleny dutým prostorem. "Ujamaa" znamená bratrství, spolupráci, jednotu. S touto formou poprvé přišel makondovský umělec Robert Yakobo Sangwani, který ji zpočátku nazýval "Dimoongo", což představuje sílu a moc v jazyce kmene Makonde. V dnešní době je styl "Ujamaa" rovněž představován vzájemně propojenými a propletenými figurami vyřezanými do mělkého nebo hlubokého reliéfu okolo středu kmene, který se již dále neprořezává. Tyto figurální sloupce mohou být rovné nebo mohou sledovat tvar příslušného, často rozvětveného ebenového kmene, což vede k velmi fascinujícím tvarům. V řezbách stylu "Ujamaa" najdeme plno života a pohybu. Vzájemně se prolínající figury tancují, klečí, loví, vaří, pijí atd., samotný celek však působí jednotným dojmem.

Další informace na www.makonde.cz

Text: Miroslav Širš, www.chikundi.com a Ilona Bittnerová, www.ilonaf.cz
Africké obrazy - Tingatinga

 

Tanzanie - safari a Zanzibar, zájezd CK Mundo

 

Móda z Afriky - CHIZIKA