Africké umění

Podívejte se na africký kontinent

end of carousel

MALI

Mali je veliká země ležící v západní Africe na rozhraní saharské pouště a zelené savany. Jižní část hraje všemi barvami černé Afriky a tísní se tu pestrá směsice etnik, mezi nimiž dominují zemědělci Bambarové, Malinkové či Dogoni. Středem země protéká mohutná řeka Niger, na jejíž březích žijí hlavně farmáři Songhajové a rybáři Bozové. Přechodný pás tvoří Sahel neboli vyprahlá step, po níž ženou svůj dobytek kočovní Fulbové. Severní polovinu země pokrývají rozsáhlé písečné duny Sahary, mezi nimiž jsou roztroušeny vesničky a tábořiště bílých Maurů a Tuaregů zabývajících se obchodem a chovem velbloudů.

Ačkoli Mali patří k nejchudším zemím na světě, oplývá bohatou historií a kulturou. Ve středověku se tu vystřídaly silné říše : Ghana, jejíž vrchol spadá do 9.-11. století, posléze říše Mali (rozkvět v 14.-15. století), zřejmě největší a nejmocnější říše v dějinách Afriky, a nakonec Songhajská říše, která zažila svou největší slávu v 15.-16. století. Moc a bohatství čerpali vládcové z karavanního obchodu přes Saharu, k upevnění moci využili postupující islám.

Karavanní centra se stala vzkvétajícími městy, kde se setkávali bohatí obchodníci i muslimští vzdělanci. Jejich dávnou slávu dodnes připomínají velkolepé stavby, které jsou zapsány na na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi ně patří impozantní mešita v městečku Djenné, která je největší hliněnou stavbou na světě, či slavná Hrobka Askiů ve městě Gao, mešita ve tvaru pyramidy. Legendární město Timbuktu se díky své univerzitě stalo v 15. a 16. století centrem vzdělanosti pro celou západní Afriku. Dnes sice připomíná spíše provinční a trochu zaprášené městečko, ale je stále jedním ze sedmi svatých měst islámu a jeho památky včetně mnoha muzejí a rozsáhlá sbírka vzácných starobylých rukopisů lákají nejen turisty, ale i badatele z celého světa.

pro zvětšení klikněte

Největším magnetem země je nesporně útes Bandiagara, kde ve skalních vesničkách žijí Dogoni, svérázný národ známý svým podivuhodným výkladem světa a bohatstvím tradic včetně slavného tance v maskách. Neobvyklým zážitkem je i neskutečně pomalá plavba po řece Niger, vinoucí se středem země. Nabízí pohled na živý ruch v okolních rybářských vesničkách a sladění našeho nervózního krevního tepu s líně plynoucím rytmem místního života. Při troše štěstí je možné zahlédnout v okolí Gaa hroší rodinku nebo u Gossi mohutné stádo slonů putující každoročně v lednu k tamnímu jezeru. Fascinující podívanou skýtají mohutné skalní útvary v okolí Hombori, tyčící se majestátně nad nekonečnou rovinou. Nejznámější útvar zvaný Ruka Fatimy je hojně navštěvován horolezci.

Zcela mimořádné je putování Saharou, ať na velbloudech či terénním autem. Je to cesta do jiného času i prostoru, tam, kde vládne slunce, vítr a hvězdy. Rozsáhlé roviny pokryté bílým pískem, nadýchané polštáře oranžově zbarvených dun, teskně tmavé hory Adrar des Iforas s ledovými jezírky ve skalách, prastaré berberské nápisy a malby na kamenech, stáda rozverných koziček a důstojných velbloudů, vlídný úsměv a pohostinnost kočovných Tuaregů, kteří zde žijí v neuvěřitelně skromných podmínkách - to jsou obrazy, které silně zasáhnou duši a zůstávají v ní velmi dlouho. Turistů je v poušti pomálu, ale ti, co poznají její krásu, jsou doslova očarováni a často se vracejí.

Mali nepatří mezi nejvyhledávanější turistické destinace, ale rozhodně má návštěvníkům co nabídnout. A to nejen přírodní krásy a historické památky. To, co turisty uchvacuje nejvíce, je přátelská atmosféra, která vládne v celé zemi. Malijci jsou známí svou tolerancí, jak vzájemnou, tak i vůči cizincům. Velké množství různorodých etnik není překážkou, naopak, vzájemně se doplňují a čerpají inspiraci jeden od druhého. Tradice a kultura každého etnika je více či méně ovlivněna ostatními, v každé rodině najdeme příbuzné odlišného původu, neboť smíšená manželství jsou častá.

Život místních lidí není jednoduchý, většina žije ve vesnicích a sotva se uživí zemědělskou činností, která je často na primitivní úrovni. Země bojuje s nedostatkem zdravotnické péče, škol i základní infrastruktury. Přesto si lidé dokážou užívat radost ze života, potrpí si na eleganci a pěstují vzájemnou solidaritu. Každá rodinná událost je příležitostí pro oslavu, při níž ožívají staré i moderní tradice, hlavně hudba a tanec. Každé etnikum má své vlastní zvyky a dohromady pak vytvářejí bohatou a pestrou kulturu. Dnes má každý kraj a téměř každé město svůj vlastní kulturní festival. Nejznámějším je Festival v poušti, který se koná každoročně v lednu poblíž Timbuktu uprostřed dun. Atraktivní prostředí, působivá kultura Tuaregů a účast mezinárodních umělců z něj učinily atrakci, na kterou se sjíždějí turisté z celého světa. Mali je považováno za hudební velmoc a mnoho jeho hudebníků je proslaveno daleko za hranicemi Afriky (Ali Farka Touré, Amadou & Mariam, Salif Keita, Habib Koité, Tinariwen ...).

Cizinci jsou všude vítáni s otevřenou náručí, místní lidé se jim snaží vyjít vstříc a nabízejí často pomoc. Prakticky každý kontakt s úřední mocí či policejní kontrolou končí úsměvem od ucha k uchu a slovy : "Vítejte v Mali!"

Text a foto: Romana Kratochvílová - www.tuaregove.estranky.cz
Tuareg eshop - stříbrné šperky ze Sahary